A Xunta aproba a Estratexia Galega de Saúde 2030 para potenciar unha sanidade pública personalizada, de precisión e proactiva

O Consello da Xunta aprobou de forma definitiva a Estratexia Galega de Saúde 2030, o documento estratéxico plurianual que fixa as prioridades e os obxectivos comúns para os eidos da saúde pública, prevención de riscos sanitarios e promoción da saúde; da prestación de asistencia sanitaria e da docencia, formación, investigación e innovación sanitarias. A aprobación desta planificación integrada é un mandato derivado da reforma da Lei de Saúde de Galicia que o Parlamento de Galicia aprobou trala fase aguda da pandemia da covid, considerando que unha das principais leccións da mesma era a necesidade dunha maior integración dos distintos aspectos da política sanitaria.


Sala de prensa Sergas (30/11/2023) 

O Consello da Xunta aprobou de forma definitiva a Estratexia Galega de Saúde 2030, o documento estratéxico plurianual que fixa as prioridades e os obxectivos comúns para os eidos da saúde pública, prevención de riscos sanitarios e promoción da saúde; da prestación de asistencia sanitaria e da docencia, formación, investigación e innovación sanitarias. A aprobación desta planificación integrada é un mandato derivado da reforma da Lei de Saúde de Galicia que o Parlamento de Galicia aprobou trala fase aguda da pandemia da covid, considerando que unha das principais leccións da mesma era a necesidade dunha maior integración dos distintos aspectos da política sanitaria.

O texto aprobado esta mañá incorpora achegas de asociacións de pacientes, colexios profesionais e particulares, ademais de recomendacións da Secretaría Xeral de Igualdade. A estratexia incorpora a perspectiva de xénero na súa diagnose e nas súas medidas de futuro, priorizando a abordaxe dos problemas de saúde nos que existen desigualdades entre mulleres e homes e reforzando as políticas activas de igualdade para o persoal sanitario.

No marco do proceso participativo ao que se someteu o proxecto de Estratexia, o documento foi presentado ao Consello Galego de Saúde, ao Consello Asesor do Sistema Público de Saúde de Galicia e ao Consello Asesor de Pacientes de Galicia.

Así, esta estratexia define 5 dimensións estratéxicas, 20 programas e ata 100 liñas de actuación destinadas a afrontar os retos de futuro da nosa sanidade e que se se centran en:

- Adoptar un enfoque máis proactivo, incrementando a actividade que se realiza sen agardar á aparición dun problema de saúde: desde a vixilancia epidemiolóxica ata as accións de prevención como a vacinación, os cribados ou as actuacións de saúde comunitaria e dos Plans Locais de Saúde para favorecer estilos de vida saudables, mellorar o estado xeral de saúde e previr a aparición das enfermidades.

- Avanzar cara unha atención máis integrada e personalizada, adaptada á situación de Galicia de elevada presenza de pacientes crónicos e complexos. Avance na conexión entre os niveis asistenciais e o sociosanitario, posta en marcha de procesos asistenciais integrados, unidades multidisciplinares, reforzo da capilaridade territorial no rural, atención domiciliaria, monitorización a distancia e ampliación dos mecanismos de comunicación do paciente co sistema; así como nas tecnoloxías que faciliten a medicina de precisión e os tratamentos adaptados a cada paciente.

- Deseñar mecanismos de integración da innovación. O eido sanitario está a experimentar avances disruptivos que supoñen cambios radicais en curtos períodos de tempo e o sistema debe de ter ferramentas para incorporalos con axilidade, o que supón traballar nunha maior conexión entre a atención sanitaria e o ecosistema de I+D+i sanitario, na posta en marcha dunha oitava área sanitaria para o apoio tecnolóxico a distancia das sete áreas físicas, no desenvolvemento de mecanismos de compra pública innovadora para incorporar novos sistemas ou tecnoloxías; na xeneralización do diagnóstico xenético ou na integración de ferramentas de transformación dixital na relación cos usuarios e no apoio aos profesionais coa intelixencia artificial ou o big data.

- Incrementar a transparencia dos resultados do sistema sanitario. Proponse reforzar a capacidade de análise do Sergas cun departamento de información e análise dos resultados en saúde e potenciando os mecanismos de medición da experiencia dos pacientes; que permitan deseñar sistemas de indicadores baseados nos resultados en saúde e desenvolver mecanismos de avaliación máis completos como acordos de xestión plurianuais coas áreas sanitarias ou modelos de avaliación do desempeño para os profesionais; así como instrumentos de transparencia cara á cidadanía con información de calidade sobre actividade e desempeño dos recursos do sistema e sobre os datos de saúde da poboación galega.

- Dar maior transversalidade á saúde nas políticas públicas máis alá da consellería de Sanidade. Crearase unha Comisión Interdepartamental de Saúde para coordinar o impacto en saúde das distintas políticas da Xunta en materias como educación, economía ou transporte e reforzarase o enfoque de “Unha soa saúde” para dar coherencia ás políticas ambientais, de sanidade animal e de saúde pública.

A estratexia tamén contempla o impacto do cambio climático na saúde e inclúe actuacións de sostibilidade aliñadas coa recente Estratexia de Economía Circular.

Trala súa aprobación definitiva polo Consello da Xunta, a Estratexia galega de saúde 2030 será remitida ao Parlamento de Galicia, onde será presentada aos grupos políticos polo conselleiro de Sanidade nunha comparecencia específica, e publicada, co seu texto definitivo, no Portal de transparencia e Goberno aberto.

Con este documento estratéxico, a Xunta establece o modelo no que se deberá basear a planificación política sanitaria no marco temporal dos próximos sete anos, tendo en conta a complexidade do contexto actual e as dificultades na planificación derivadas da presión asistencial e as novas necesidades dun perfil diferencial de doente e cidadán.


Imprimir  
Usamos cookies

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su consentimiento. Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de OCE OURENSE que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.